Nybörjarregistrering våren 2017

Förhandsregistrering för blivande nybörjare torsdagen 19/1 någon gång under tiden 18.00 – 20.00 i våra lokaler på Gästrikegatan 11 ger dig möjlighet att få plats i önskad nybörjargrupp genom att i god tid fylla i personuppgifter i datorn, betala termins- eller årsavgift och erhålla t-shirten.

Kan du inte registrera dig under ovanstående tid kan vi lösa registreringen på annat sätt i mån av plats. Du är självfallet välkommen till träningslokalen under ordinarie träningstid efter terminsstart 24/1 för att ta en av de återstående platserna. Som registrerad Krav Maga-elev är du olycksfallsförsäkrad under träning, samt transport till och från lokalen.

Möjlighet till provträning finns i mån av plats de första veckorna efter terminsstarten. Det är då bara att dyka upp med valfria träningskläder och gymnastikskor för inomhusbruk. Önskar du provträna innan du bestämmer dig är Förhandsregistreringen inget för dig.

Läs mer

Utomhusträning i december

Vinterns sista träningspass, 2016-12-19, kommer att hållas utomhus. Tag med valfria kläder och skor för utomhusbruk, samt sedvanliga skydd. Detta pass ersätter de andra passen inomhus. Samling ombytta och klara för vidare transport vid skohyllorna kl 18.00. Träningslokalen är öppen som vanligt för ombyte före och efter träningspasset. Träningen hålls utomhus oavsett väder.

Julfest 2016

Terminsavslutningsfest på Hard Rock Café

Avslutningsfest 2016-12-22 på Hard Rock Café på Sveavägen 75 med inmundigande av mat och dryck. Bord är bokade på torsdagen från 18.30. Festen är öppen för alla nuvarande och tidigare tränande med sina respektive. Klubben bjuder på första glaset öl, vin eller cider.

Beställning av mat om sådan önskas, samt betalning för maten, måste göras i samband med anmälning. Anmälning görs genom inbetalning av priset för menyvalet till klubbens Plusgiro 27 44 31 – 6 eller på plats i träningslokalen senast 2016-12-19.

Självfallet går det utmärkt att deltaga på festen utan att beställa mat, i vilket fall föranmälning inte krävs.

Läs mer

Kompetenstester i december

Kompetenstest för fastställande av lämplig träningsgrupp inför nästa termin. Testerna skall ses som ett enormt krävande träningspass med fokus på problemlösning med efterföljande personlig feedback. Kompetenstest (K1) är nödvändigt för avancemang till Fortsättargruppen. Uppflyttning till Mediumgruppen kräver K2.

  • Tisdag 2016-12-20 kl. 18.00-21.30/22.00 för Kompetenstest 1 (ex.vis nybörjare)
  • Onsdag 2016-12-21 kl. 18.00-22.00 för Kompetenstest 2 och uppåt.

Läs mer

självförsvar för tjejer - större

Intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer

Intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer under februari. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Största delen av kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att deltagarna kommer att utsättas för realistiska scenarier inomhus och utomhus med successivt ökande komplexitet och svårighetsgrad. Kursen hålls av rutinerade kvinnliga instruktörer i modern Krav Maga.

Kursen är uppdelad i två tillfällen: 2017-02-18 och 2017-02-25.

Friträningspass +1

2016-11-20. Öppen träning för klubbens aktiva och inaktiva elever. Kom ner och kör vad du vill med andra elever. Det går utmärkt att ta med någon annan att köra med. Max en extra deltagare per elev som eleven också ansvarar för och säkerställer att lokalregler efterlevs.

Instruktör finns på plats att besvara frågor. Nödvändig träningsutrustning finns tillgänglig. Lokalen öppen 11.00 – 13.00. Föranmälning krävs ej.

Friträningspass +1

2016-10-23. Öppen träning för klubbens aktiva och inaktiva elever. Kom ner och kör vad du vill med andra elever. Det går utmärkt att ta med någon annan att köra med. Max en extra deltagare per elev som eleven också ansvarar för och säkerställer att lokalregler efterlevs.

Instruktör finns på plats att besvara frågor. Nödvändig träningsutrustning finns tillgänglig. Lokalen öppen 10.00 – 12.00. Föranmälning krävs ej.

självförsvar för tjejer - större

Intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer

Intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer under november. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Största delen av kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att deltagarna kommer att utsättas för realistiska scenarier inomhus och utomhus med successivt ökande komplexitet och svårighetsgrad. Kursen hålls av rutinerade kvinnliga instruktörer i modern Krav Maga.

Kursen är uppdelad i två tillfällen: 2016-11-19 och 2016-11-26.

Polis 2016-10-15

Polisiärt seminarium 2016-10-15

2016-10-15. Endagsseminarium riktat mot poliser, polisstudenter, väktare, ordningsvakter, soldater och officerare. Legitimation/tjänstekort/förordnande skall uppvisas. Tidigare KMS Krav Maga-träning rekommenderas, men är ej nödvändig. Seminariet är också öppet för klubbens aktiva Medium-elever.

Seminariets fokus ligger på gripandeteknik. Även allmänna och yrkesspecifika nödvärnskomponenter ingår med tillhörande taktik och övningar.

Läs mer

After Fight

After Fight2016-09-15. Gemensam utgång för umgänge och möjlighet till inmundigande av mat och dryck, för alla intresserade efter avslutat träningspass. Biljardbord kan bokas.

JoLo & Co, Västmannagatan 50. Första gänget är troligen på plats runt kl. 19. Instruktörerna och sista laddningen elever dyker upp vid 22.00-snåret. Ingen föranmälning krävs, utan det är bara att traska dit. Nya som gamla elever välkomna.

Väl mött!