Nybörjarregistrering hösten 2016

Förhandsregistrering för blivande nybörjare torsdagen 18/8 någon gång under tiden 18.00 – 20.00 i våra lokaler på Gästrikegatan 11 ger dig möjlighet att få plats i önskad nybörjargrupp genom att i god tid fylla i personuppgifter i datorn, betala termins- eller årsavgift och erhålla t-shirten.

Kan du inte registrera dig under ovanstående tid kan vi lösa registreringen på annat sätt i mån av plats. Du är självfallet välkommen till träningslokalen under ordinarie träningstid efter terminsstart 23/8 för att ta en av de återstående platserna. Som registrerad Krav Maga-elev är du olycksfallsförsäkrad under träning, samt transport till och från lokalen.

Möjlighet till provträning finns i mån av plats de första veckorna efter terminsstarten. Det är då bara att dyka upp med valfria träningskläder och gymnastikskor för inomhusbruk. Önskar du provträna innan du bestämmer dig är Förhandsregistreringen inget för dig.

Läs mer

självförsvar för tjejer - större

Intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer

Extrainsatt intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer under maj. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Största delen av kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att deltagarna kommer att utsättas för realistiska scenarier inomhus och utomhus med successivt ökande komplexitet och svårighetsgrad. Kursen hålls av rutinerade kvinnliga instruktörer i modern Krav Maga.

Kursen är uppdelad i två tillfällen: 2016-09-10 och 2016-09-17.

Sommarträningen fastställd

Sommarträning kommer att hållas tisdagar kl. 18.00 – c:a 19.45 under juni och juli med start 2016-06-07. Träningen är öppen för alla elever som tränat modern Krav Maga under minst en termin oavsett klubbtillhörighet. Passlut kan dra ut på tiden, dock ej senare än kl. 20.00. Grepphandskar (10 oz) är nödvändiga.

Läs mer

Terminsavslutning

Terminsavslutning i Hagaparken2016-06-04. Uteslutande social aktivitet bestående av lekar, samt inmundigande av mat och dryck i Hagaparken. Klubben står för grill, ketchup och senap samt begränsade mängder öl och vin. Deltagarna står för egen mat och det glada humöret.

Mötesplats framför Koppartälten i Hagaparken kl. 15.00. Medtag av bättre hälfter uppmuntras. Partytält finns i händelse av regn.

Kompetenstester i vår

Kompetenstest för fastställande av lämplig träningsgrupp inför nästa termin. Testerna skall ses som ett enormt krävande träningspass med fokus på problemlösning med efterföljande personlig feedback. Kompetenstest (K1) är nödvändigt för avancemang till Fortsättargruppen. Uppflyttning till Mediumgruppen kräver K2.

  • Tisdag 2016-05-31 kl. 18.00-21.30/22.00 (K1, ex.vis nybörjare)
  • Torsdag 2016-06-02 kl. 18.00-22.00 för Kompetenstest 2 och uppåt.

Läs mer

Extraträning för K3-K7:or

2016-05-22. Extraträning 10.00-12.00 för klubbens instruktörer, vilken är öppen även för aktiva och inaktiva K3-K7:or. Kostnadsfritt. Föranmälning önskas till info@krav-maga.nu.

Klubben välkomnar nya instruktörer

Klubben har fått tillskott av en ny instruktör som klarade den 15 heldagar långa instruktörsutbildningen med bravur. Dessutom en assisterande instruktör som tog sig igenom de 8 dagarnas utbildning. Vi hälsar Martin och Paul varmt välkomna!

Extraträning för K3-K7:or

2016-04-23. Extraträning 09.00-12.00 för klubbens instruktörer, vilken är öppen även för aktiva och inaktiva K3-K7:or. Kostnadsfritt. Föranmälning önskas till info@krav-maga.nu.

Extraträning för K3-K7:or

2016-04-10. Extraträning 09.00-13.00 för klubbens instruktörer, vilken är öppen även för aktiva och inaktiva K3-K7:or. Kostnadsfritt. Föranmälning önskas till info@krav-maga.nu.

Gratisseminarium för befintliga elever

2016-04-30. Slutet, kostnadsfritt seminarium för alla befintliga elever tillhörande KMS-ansluten klubb. Seminariet hålls av instruktörselever från pågående instruktörsutbildning och omfattar grundläggande Krav Maga-tekniker och övningar.

Läs mer

Utomhusträning i maj

Vårens sista träningspass, 2016-05-30, kommer att hållas utomhus. Tag med valfria kläder och skor för utomhusbruk, samt sedvanliga skydd. Detta pass ersätter de andra passen inomhus.

Samling ombytta och klara för vidare transport vid skohyllorna kl 17.58. Träningslokalen är öppen som vanligt för ombyte före och efter träningspasset. Träningen hålls utomhus oavsett väder.