Schemaförändring för vårterminen 2016

Schemat för vårterminen har ändrats. Samtliga pass kommer att hållas tisdagar och torsdagar, samtidigt som Teknikpasset utgår. Vi tvingas göra detta under vårterminen pga begränsningar i instruktörernas planerade tillgänglighet under våren. För att säkerställa bästa möjliga träning för deltagarna måste vi konsolidera träningspassen till två kvällar i veckan.
 
Vår förhoppning är att vårt sedvanliga schema med Teknikpass och allt återgår till höststarten 2016.
 
Vi beklagar eventuella olägenheter detta medför för våra elever och skall hitta lämpliga sätt att kompensera med extrainsatta instruktörsledda träningspass under våren.
För mer information se Schema

Utomhusträning i december

Vinterns sista träningspass, 2015-12-14, kommer att hållas utomhus. Tag med valfria kläder och skor för utomhusbruk, samt sedvanliga skydd. Detta pass ersätter de andra passen inomhus. Samling ombytta och klara för vidare transport vid skohyllorna kl 18.00. Träningslokalen är öppen som vanligt för ombyte före och efter träningspasset. Träningen hålls utomhus oavsett väder.

Terminsavslutningsfest på Hard Rock Café

Avslutningsfest 2015-12-11 på Hard Rock Café på Sveavägen 75 med inmundigande av mat och dryck. Bord är bokade på fredagen från 18.00. Festen är öppen för alla nuvarande och tidigare tränande med sina respektive oavsett klubbtillhörighet. Klubben bjuder på första glaset öl eller vin.

Beställning av mat om sådan önskas, samt betalning för maten, måste göras i samband med anmälning. Anmälning görs genom inbetalning av priset för menyvalet till klubbens Plusgiro 27 44 31 – 6 eller på plats i träningslokalen senast 2015-12-09.

Självfallet går det utmärkt att deltaga på festen utan att beställa mat, i vilket fall föranmälning inte krävs.

Läs mer

Civil instruktörsutbildning i Stockholm 2016

KMS-knapp-blågulInstruktörsutbildning 110 h i civil KMS Krav Maga som genomförs av Krav Maga Sverige. Denna gång får vi på Stockholm Krav Maga Center nöjet att arrangera utbildningen.

Del 1: 2016-03-17 – 2016-03-20
Del 2: 2016-03-31 – 2016-04-03
Del 3: 2016-04-14 – 2016-04-17
Del 4: 2016-04-29 – 2016-05-01

Läs mer

Kompetenstester i december

Kompetenstest för fastställande av lämplig träningsgrupp inför nästa termin. Testerna skall ses som ett enormt krävande träningspass med fokus på problemlösning med efterföljande personlig feedback. Kompetenstest (K1) är nödvändigt för avancemang till Fortsättargruppen. Uppflyttning till Mediumgruppen kräver K2.

  • Tisdag 2015-12-15 kl. 18.00-21.30/22.00 (K1, ex.vis nybörjare)
  • Torsdag 2015-12-17 kl. 18.00-22.00 för Kompetenstest 2 och uppåt.

Läs mer

självförsvar för tjejer - större

Intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer

Intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer under mars. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Största delen av kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att deltagarna kommer att utsättas för realistiska scenarier inomhus och utomhus med successivt ökande komplexitet och svårighetsgrad. Kursen hålls av rutinerade kvinnliga instruktörer i modern Krav Maga.

Kursen är uppdelad i två tillfällen: 2016-03-05 och 2016-03-12.

Nybörjarregistrering våren 2016

Förhandsregistrering för blivande nybörjare torsdagen 21/1 någon gång under tiden 18.00 – 20.00 i våra lokaler på Gästrikegatan 11 ger dig möjlighet att få plats i önskad nybörjargrupp genom att i god tid fylla i personuppgifter i datorn, betala termins- eller årsavgift och erhålla t-shirten.

Kan du inte registrera dig under ovanstående tid kan vi lösa registreringen på annat sätt i mån av plats. Du är självfallet välkommen till träningslokalen under ordinarie träningstid efter terminsstart 26/1 för att ta en av de återstående platserna. Som registrerad Krav Maga-elev är du olycksfallsförsäkrad under träning, samt transport till och från lokalen.

Möjlighet till provträning finns i mån av plats de första veckorna efter terminsstarten. Det är då bara att dyka upp med valfria träningskläder och gymnastikskor för inomhusbruk. Önskar du provträna innan du bestämmer dig är Förhandsregistreringen inget för dig.

Läs mer

Terminsstart VT 2016

Terminen kör igång igen 2016-01-26.

Mediumgruppen kommer att köra samtidigt, och i vissa fall gemensamt, med Fortsättargruppen. K2 är nödvändig för träning i Mediumgruppen. Mer separation av grupperna kommer att göras under vårterminen jämfört med höstens termin.

Kompetensnivå 1 (K1) är nödvändig för träning i Fortsättargruppen.

Notera nya träningstider för Fortsättare och Medium: tisdag & torsdag 17.50 – 19.20.

Läs mer

Jubileum

Stockholm Krav Maga Center firar 14 år

Idag är klubbens 14-årsjubileum. Första träningspasset hölls 2001-09-11 av två nycertifierade instruktörer i våra gamla lokaler i SJs träningsanläggning på Blekholmsgatan 14. Ett trevligt minne från det datumet, även om just första passet satt de flesta av klubbens medlemmar klistrade framför TV:n.

Stockholm Krav Maga Center växte snabbt till Norden största Krav Maga-klubb både avseende antal certifierade instruktörer och terminsaktiva medlemmar. Träningen har löpande utvecklats för att spegla moderna hotbilder samtidigt som instruktörerna löpande förbättrat pedagogik och förhållningssätt till träningen.

Vi hoppas kunna fortsätta verksamheten i många år framöver med våra härliga medlemmar!