Paintballtävling för alla elever och instruktörer

Märsta, 2018-09-08. Paintballtävling för alla aktiva och inaktiva elever och instruktörer. Tävlingen kommer att hållas utomhus på preparerade banor. Medtag av bättre hälfter uppmuntras.

Läs mer

Extraträning för K2-K7:or

2018-05-10. Extraträning 18.00-20.00 för klubbens instruktörer, vilken är öppen även för aktiva och inaktiva K2-K7:or. Kostnadsfritt. Föranmälning önskas till info@krav-maga.nu.

Notera att eftersom det är helgdag är ordinarie träningspass inställda.

Sommarträningen fastställd

Sommarträning kommer att hållas tisdagar kl. 18.00 – c:a 19.45 under juni och juli med start 2018-06-05. Träningen är öppen för alla elever som tränat modern Krav Maga under minst en termin oavsett klubbtillhörighet. Passlut kan dra ut på tiden, dock ej senare än kl. 20.00. Grepphandskar (10 oz) är nödvändiga.

Läs mer

Extraträning för K2-K7:or

2018-05-01. Extraträning 18.00-20.00 för klubbens instruktörer, vilken är öppen även för aktiva och inaktiva K2-K7:or. Kostnadsfritt. Föranmälning önskas till info@krav-maga.nu.

After Fight

After Fight2018-04-26. Gemensam utgång för umgänge och möjlighet till inmundigande av mat och dryck, för alla intresserade efter avslutat träningspass.

Grappa, St Eriksgatan 86. Första gänget är troligen på plats runt kl. 19. Instruktörerna och sista laddningen elever dyker upp vid 22.00-snåret. Ingen föranmälning krävs, utan det är bara att traska dit. Nya som gamla elever välkomna.

Väl mött!

Utomhusträning i maj

Vårens sista träningspass, 2018-05-28, kommer att hållas utomhus. Tag med valfria kläder och skor för utomhusbruk, samt sedvanliga skydd.

Samling ombytta och klara för vidare transport vid skohyllorna kl 17.58. Träningslokalen är öppen som vanligt för ombyte före och efter träningspasset. Träningen hålls utomhus oavsett väder.

Terminsavslutning

Terminsavslutning i Hagaparken

Uppdatering 2018-05-31: På grund av den överhängande brandrisken kommer vi inte ta med grillar. Annan picknickmat rekommenderas således.

2018-06-02. Uteslutande social aktivitet bestående av lekar, samt inmundigande av mat och dryck i Hagaparken. Klubben står för grill, ketchup och senap samt begränsade mängder öl och vin. Deltagarna står för egen mat och det glada humöret.

Mötesplats nedanför Koppartälten kl. 15.00. Medtag av bättre hälfter uppmuntras.

Kompetenstester i maj

Kompetenstest för fastställande av lämplig träningsgrupp inför nästa termin. Testerna skall ses som ett enormt krävande träningspass med fokus på problemlösning med efterföljande personlig feedback. Kompetenstest (K1) är nödvändigt för avancemang till Fortsättargruppen. Uppflyttning till Mediumgruppen kräver K2.

  • Tisdag 2018-05-29 kl. 18.00-21.30/22.00 för Kompetenstest 1 (ex.vis nybörjare)
  • Torsdag 2018-05-31 kl. 18.00-22.00 för Kompetenstest 2 och uppåt.

Läs mer

After Fight

After Fight2018-03-06. Gemensam utgång för umgänge och möjlighet till inmundigande av mat och dryck, för alla intresserade efter avslutat träningspass.

Grappa, St Eriksgatan 86. Första gänget är troligen på plats runt kl. 19. Instruktörerna och sista laddningen elever dyker upp vid 22.00-snåret. Ingen föranmälning krävs, utan det är bara att traska dit. Nya som gamla elever välkomna.

Väl mött!

Bilseminarium

2018-04-14. Endagsseminarium med fokus på försvar mot övergrepp i och i anslutning till bil och allmänna transportmedel. Seminariet är öppet för alla intresserade som tränat minst en halv termin modern Krav Maga och lämpar sig därför väl både för nybörjare och rutinerade utövare.

Läs mer