Information till blivande nybörjare

Schema för sommaren

Sommar-17

Onsdag
Alla (kräver minst 1 termins tidigare modern KM-träning)
18.00 – 19.45

Sommar-17: 7/6 – 26/7

Schema för höstterminen

HT-17

Tisdag
Torsdag
Nybörjare 1
17.30 – 18.45
17.30 – 18.45
Nybörjare 2
20.15 – 21.30
20.15 – 21.30
Fortsättare
18.50 – 20.10
18.50 – 20.10
Medium
18.50 – 20.10
18.50 – 20.10

HT-17: 22/8 – 18/12

Träningsfria dagar: endast helgdagar