Information till blivande nybörjare

Schema för höstterminen

HT-18
Tisdag
Torsdag
Nybörjare 1
17.30 – 18.45
17.30 – 18.45
Nybörjare 2
20.15 – 21.30
20.15 – 21.30
Fortsättare
18.50 – 20.10
18.50 – 20.10
Medium
18.50 – 20.10
18.50 – 20.10

HT-18: 28/8 – 17/12

Träningsfria dagar: endast helgdagar

Schema för vårterminen

VT-19
Tisdag
Torsdag
Nybörjare 1
17.30 – 18.45
17.30 – 18.45
Nybörjare 2
20.15 – 21.30
20.15 – 21.30
Fortsättare
18.50 – 20.10
18.50 – 20.10
Medium
18.50 – 20.10
18.50 – 20.10

VT-19: 29/1 – 27/5

Träningsfria dagar: endast helgdagar