Vi erbjuder företag och andra organisationer färdiga paket, samt specialsydda lösningar för att ge förståelse och förmåga att hantera konflikter.

Instruktörer och föreläsare har genomsnittligt 20 års erfarenhet av att hantera och utbilda kring konflikter med våld eller hot om våld.

Civila kurser

Kurserna hålls antingen i våra fräscha träningslokaler centralt i Stockholm, eller på plats hos er om utrymme finns.

Exempel på våra 2-dagars grundkurser:

Taxi

Våldshantering i och i anslutning till bil, grund och påbyggnadskurs. Kurserna omfattar konflikthantering, stresshantering samt hantering av vanligaste förekommande övergreppen i yrkesutövandet.

Sjukvård/Brandkår

Kurserna riktar sig till personal inom akutvården och brandkåren, såsom ex. akutbilspersonal, akutmottagningspersonal och socialtjänstens personal.

Kurserna omfattar vanligen konflikthantering och nödvärnsdelarna i våldsutövande, samt grundläggande kontrollgrepp.

Häkte/Rättspsyk

Kurserna riktar sig till personal på häkten och på rättspsykiatriska avdelningar, samt övriga kriminalvårdsinrättningar.

Kurserna omfattar vanligen konflikthantering och nödvärnsdelarna i våldsutövande, samt grundläggande gripandeteknik.

Polisiära kurser

Kurserna riktar sig till poliser i inre och yttre tjänst, tullpersonal samt ordningsvakter och väktare i registrerade bevakningsföretag.

Kurserna omfattar både nödvärnsdelarna i våldsutövande primärt i uniform och tillhörande personlig utrustning, samt laga befogenhetsvåld.

Exempel på våra 2-dagars grundkurser:

Grundkurs

Kursen omfattar grundläggande mental inställning och försvar mot vanliga förekommande hot och attacker, vanligen fördelad på två tillfällen.

Kurserna omfattar konflikthantering, stresshantering samt hantering av vanligaste förekommande övergreppen i yrkesutövandet inklusive taktik, bruk av egna vapen, scenarier och andra simuleringar.

Fortsättningskurs

Kompletterande tvådagarskurs som riktar sig till personer som genomgått Grundkursen och önskar fördjupa sig inom området självskydd i tjänsten (nödvärn och laga befogenhetsvåld). Tillgång till skjutbana underlättar.

Kursen omfattar repetition av Grundkursen, mental inställning, hantering av vanligaste förekommande övergreppen i yrkesutövandet, bruk och begränsning av personlig utrustning, träning inomhus och utomhus, gripandeteknik, taktik och andra simuleringar.

Kontroll & Taktik

Fristående 3-dagarskurs som också utgör ett fördjupande komplement till Fortsättningsutbildning 1. Kursen riktar sig till poliser som önskar fördjupa sig i KMS Krav Magas metoder för ingångar, kontroll och nedläggningar, samt taktik i samband med intervju och/eller gripande (gripandeteknik).

Kursen omfattar intervjuposition, eskalering, säkra ingångar för kontroll, kontrollgrepp, nedläggningar, transport, arbete ensam och i par, stress och dynamik, taktik, samt scenarier och andra simuleringar

Kniv & Taktik

Fristående tvådagarskurs som också utgör ett fördjupande komplement till Fortsättningsutbildning 1. Kursen riktar sig till poliser som önskar få fördjupade kunskaper i KMS Krav Magas lösningar mot knivattacker och knivhot på olika distanser.

Kursen omfattar mental inställning, försvar mot hot och attack på kort och längre distans, stress och dynamik, bruk av eget vapen, taktik, samt scenarier och andra simuleringar

Föreläsningar

Föreläsningarna syftar till att ge förståelse och redskap för att hantera stress och konflikter i vardagen och är applicerbart på alla facetter i livet.

Exempel på föreläsningar:

 • Stresshantering
 • Konflikthantering

Prova-på-pass

Grundläggande pass i civilt självförsvar. Passet innehåller teori, teknikträning och lättare övningar i att hantera stress.

Utmärkt som första steg i att lära sig försvara sig själv och som teambuilding.

Våra referenser

 • TopCab
 • BTH Bygg
 • Folksam
 • Järfälla Kommun, Fritidsgårdarna
 • Södertörns Högskola
 • Sheraton Hotels
 • AIKs juniorhockeylag
 • Hammarlands Ungdomsförening, Åland
 • Stockholm-Köpenhamn Produktion AB
 • Lotteriinspektionen
 • Danderyds Sjukhus
 • RKB Assistans
 • Behandlingshem Strandgården
 • TV3
 • TV4
 • Sveriges Television
 • Sveriges Radio
 • Mix Megapol
 • Ninja Casino
 • Securitas
 • BYA Väktarskolan
 • Företagssäkerhet AB
 • Mjölnerskolan – Säkerhet och Räddning
 • SÄPO Personskydd
 • Piketpolisen Västra Götaland
 • Riksdagens Bevakningsenhet
 • Ordningspolisen Uppsala
 • Kustjägarveteranerna
 • Försvarshögskolan (Stockholm)
 • Nordic Battle Group (Enköping)
 • Amf1 (Berga)
 • Helikopterflottiljen (Linköping)