Nybörjarstart hösten 2023

Förhandsregistrering för blivande nybörjare torsdagen 17/8 någon gång under tiden 17.30 – 19.30 i våra lokaler på Gästrikegatan 11 ger dig möjlighet att få plats i önskad nybörjargrupp genom att i god tid fylla i personuppgifter i datorn, betala termins- eller årsavgift och erhålla t-shirten.

Kan du inte registrera dig under ovanstående tid kan vi lösa registreringen på annat sätt i mån av plats. Du är självfallet välkommen till träningslokalen under ordinarie träningstid efter terminsstart 22/8 för att ta en av de återstående platserna. Notera att intag av nya tränande av säkerhetsskäl och pedagogiska skäl endast görs under terminens två första veckor och då i mån av plats.

Som tränande på Stockholm Krav Maga Center är du olycksfallsförsäkrad under träning, samt transport till och från lokalen.

Möjlighet till provträning på ett pass i någon av nybörjargrupperna finns i mån av plats de första två veckorna efter terminsstarten. Det är då bara att dyka upp med valfria träningskläder och gymnastikskor för inomhusbruk. Grenskydd eller suspensoar kan lånas av oss under provträningstillfället. Önskar du provträna innan du bestämmer dig är Förhandsregistreringen inget för dig.

Registrerar du dig i samband med Förhandsregistreringen är du garanterad plats i någon av nybörjargrupperna. Registrering på dator tar c:a 4 minuter per elev, men väntetiden inför registreringen på någon av datorerna kan vara längre. Ingen träning eller uppvisning kommer att hållas, utan Nybörjarregistreringen är en uteslutande administrativ aktivitet, självfallet kombinerad med allmän frågestund.