Information om klubbens ordinarie gruppträning

Terminsstart HT 2019

Terminen kör igång igen 2019-08-27.

Mediumgruppen kommer att köra samtidigt, och i vissa fall gemensamt, med Fortsättargruppen. K2 är nödvändig för träning i Mediumgruppen.

Kompetensnivå 1 (K1) är nödvändig för träning i Fortsättargruppen.

Samma träningstider gäller som under våren.

Läs mer

Tjuvstartarpass

2019-08-18. Extrainsatt träning kl. 14.30-16.00 för klubbens aktiva och inaktiva elever som vill tjuvstarta terminen. Kostnadsfritt. Ingen föranmälnings krävs.

Extraträning för K2-K7:or

2019-05-26. Extraträning 11.00-13.00 för klubbens instruktörer, vilken är öppen även för aktiva K2-K7:or.

Fokus kommer att vara försvar mot flera gärningsmän. Träningen hålls av förbundets utbildningsansvarige.

Kostnadsfritt. Föranmälnings krävs till info@krav-maga.nu.

 

Extrapass

2019-05-19. Extrainsatt träning kl. 12.00-14.00 för klubbens aktiva och inaktiva elever. Fokus kommer att vara grundläggande attacker, samt försvar mot slag och spark.

Kostnadsfritt. Ingen föranmälnings krävs.

Nybörjarregistrering hösten 2019

Förhandsregistrering för blivande nybörjare torsdagen 22/8 någon gång under tiden 18.00 – 20.00 i våra lokaler på Gästrikegatan 11 ger dig möjlighet att få plats i önskad nybörjargrupp genom att i god tid fylla i personuppgifter i datorn, betala termins- eller årsavgift och erhålla t-shirten.

Kan du inte registrera dig under ovanstående tid kan vi lösa registreringen på annat sätt i mån av plats. Du är självfallet välkommen till träningslokalen under ordinarie träningstid efter terminsstart 27/8 för att ta en av de återstående platserna. Som registrerad Krav Maga-elev är du olycksfallsförsäkrad under träning, samt transport till och från lokalen.

Möjlighet till provträning finns i mån av plats de första två veckorna efter terminsstarten. Det är då bara att dyka upp med valfria träningskläder och gymnastikskor för inomhusbruk. Önskar du provträna innan du bestämmer dig är Förhandsregistreringen inget för dig.

Läs mer

Valborgsmässoafton hålls utomhus

Träningen på Valborgsmässoafton 2019-04-30 kommer att ändras. Kvällens samtliga ordinarie pass ersätts av ett gemensamt utomhuspass kl 17.00- c:a 18.30 för samtliga grupper.

Tag med valfria kläder och skor för utomhusbruk, samt sedvanliga skydd. Samling ombytta och klara vid skohyllorna kl 17.00 för vidare förflyttning. Träningslokalen är öppen som vanligt för ombyte före och efter träningspasset. Träningen hålls utomhus oavsett väder.

Utomhusträning i maj

Vårens sista träningspass, 2019-05-27, kommer att hållas utomhus. Tag med valfria kläder och skor för utomhusbruk, samt sedvanliga skydd.

Samling ombytta och klara för vidare transport vid skohyllorna kl 17.58. Träningslokalen är öppen som vanligt för ombyte före och efter träningspasset. Träningen hålls utomhus oavsett väder.

Sommarträningen fastställd

Sommarträning kommer att hållas tisdagar kl. 18.00 – c:a 19.45 under juni och juli med start 2019-06-04. Träningen är öppen för alla elever som tränat modern Krav Maga under minst en termin oavsett klubbtillhörighet. Passlut kan dra ut på tiden, dock ej senare än kl. 20.00. Grepphandskar (10 oz) är nödvändiga.

Läs mer

Extraträning för K2-K7:or

2019-03-03. Extraträning 11.00-13.00 för klubbens instruktörer, vilken är öppen även för aktiva och inaktiva K2-K7:or. Kostnadsfritt. Ingen föranmälnings krävs.

Öppet mittspass + After Fight

Onsdag 2019-03-06. Extra, instruktörslett träningspass för klubbens aktiva och inaktiva elever i samtliga grupper med efter följande After Fight. Fokus kommer att vara vanliga och mindre vanliga attacker. Träningen hålls 18.00 – 19.30 och kommer att delas upp efter förkunskaper. Föranmälning krävs ej, utan det är bara att dyka upp och köra.

Efter avslutat pass går intresserade vidare till biljardstället Grappa Matsal och Bar, St Eriksgatan 86, för inmundigande av mat o dryck om så önskas. Det går utmärkt att endast komma på After Fighten.