Corona och öppna gruppträningen oktober 2020

Uppdatering 2020-11-19: FHM har förlängt restriktionerna t.o.m. 2020-12-13, vilket innebär att träningarna på klubben är fortsatt inställda under den perioden.

Med anledning av covid-19’s allmänna spridning i Stockholm och skärpta rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ställs träningarna in fr.o.m 2020-10-30. Vår träning faller inom ramarna för restriktionerna och riskerna för smittspridning vid vår typ av gruppträning är helt enkelt för höga.

Det är med stor sorg vi tvingats fatta detta beslut än en gång och vi kommer att göra vårt bästa för att i möjligaste mån kompensera förlorad träning med extrainsatta träningspass för att bibehålla förväntad lärokurva så snart vi kan återgå till ordinarie träning inomhus eller i värsta fall utomhus. Detta är andra gången i klubbens 19-åriga historia vi tvingas ställa in pass och beslutet gäller inledningsvis t.o.m. 2020-11-19. Därefter kommer nytt beslut att meddelas här.

Beslut om återupptagande av kvällsträningarna och/eller andra åtgärder kommer att publiceras här på hemsidan och på Facebook. Separat mail kommer ej att skickas ut.

Vid frågor eller funderingar kring detta vänligen ring oss på 070-910 84 45 eller maila på info@krav-maga.nu.