Kompetenstester i december

Kompetenstest för fastställande av lämplig träningsgrupp inför nästa termin. Testerna skall ses som ett enormt krävande träningspass för innevarande termins medlemmar med fokus på problemlösning med efterföljande personlig feedback. Kompetenstest (K1) är nödvändigt för avancemang till Fortsättargruppen. Uppflyttning till Mediumgruppen kräver K2.

  • Tisdag 2022-12-20 kl. 18.00 – c:a 22 för Kompetenstest 1 (ex.vis nybörjare)
  • Onsdag 2022-12-21 kl. 18.00 – c:a 22 för Kompetenstest 2 och uppåt.

Kostnad för Kompetenstesterna är 150 kr. Betalas i samband med test.

Sedvanliga träningskläder och gruppspecifika skydd krävs. Se till att vara i tid då vi inte tillåter sen ankomst till kompetenstesterna.

Anmälning önskas på klubben eller till love@krav-maga.nu.