Militär introduktionskurs för Kustjägarveteranerna 2006-03-25 – 2006-03-26 – FOTON

Den andra Grundkursen i serien hölls av Lasse m.fl. för Sällskapet Kustjägarveteranerna.

Introduktionskursen, som pågick i två dagar, omfattade grundläggande väpnade och obeväpnade attacker, försvar mot väpnade och obeväpnade attacker och hot; vapenretention, eskaleringar, aggressivitetsövningar, stressövningar, scenarioträning, teori och övningar kring mental förberedelse m.m.

Läs en deltagares egna reflektioner från första Grundkursen i helsidig artikel i Kustjägaren nr. 54.

Även denna gång imponerade deltagarna med stor aggressivitet och hög inlärningsförmåga.