Nybörjarregistrering hösten 2023

Förhandsregistrering för blivande nybörjare torsdagen 17/8 någon gång under tiden 17.30 – 19.30 i våra lokaler på Gästrikegatan 11 ger dig möjlighet att få plats i önskad nybörjargrupp genom att i god tid fylla i personuppgifter i datorn, betala termins- eller årsavgift och erhålla t-shirten.

Kan du inte registrera dig under ovanstående tid kan vi lösa registreringen på annat sätt i mån av plats. Du är självfallet välkommen till träningslokalen under ordinarie träningstid efter terminsstart 22/8 för att ta en av de återstående platserna. Som registrerad Krav Maga-medlem är du olycksfallsförsäkrad under träning, samt transport till och från lokalen.

Möjlighet till provträning finns i mån av plats de första två veckorna efter terminsstarten. Det är då bara att dyka upp med valfria träningskläder och gymnastikskor för inomhusbruk. Önskar du provträna innan du bestämmer dig är Förhandsregistreringen inget för dig.

Vi kommer under terminen att som brukligt ha två nybörjargrupper (Grupp 1 och Grupp 2) med identiskt träningsinnehåll. I samband med registrering skall val av grupp göras. Ifall grupperna blir fulla kommer inga hopp bland de två grupperna att tillåtas. Detta kommer dock ändras under terminens gång.

  1. Grupp 1: tisdag, torsdag 17.30 – 18.45
  2. Grupp 2: tisdag, torsdag 20.15 – 21.30

Registrerar du dig i samband med Förhandsregistreringen är du garanterad plats i någon av nybörjargrupperna. Registrering på dator tar c:a 5 minuter per elev, men väntetiden inför registreringen på någon av datorerna brukar vara längre. Ingen träning eller uppvisning kommer att hållas, utan Nybörjarregistreringen är en uteslutande administrativ aktivitet, självfallet kombinerad med allmän frågestund.

För att registrera dig krävs att du samtidigt betalar träningsavgiften där t-shirt ingår.

  • Termin normal 2 500 kr
  • Termin studerande/polis/yrkesmilitär 2 200 kr
  • År (inkl. sommarträning) 4 800 kr

För mer information se Nybörjarstart hösten 2023.