Klubben startades år 2001 av två certifierade Krav Maga-instruktörer i våra gamla lokaler vid Centralstationen för att erbjuda kvalificerad utbildning inriktad på realistiskt självförsvar och professionell träningsmetodik med fokus på moderna hotbilder. Klubben är nu lokaliserad vid St. Eriksplan i moderna och specifikt anpassade lokaler.

Stockholm Krav Maga Center har idag nio rutinerade instruktörer och elevantalet växer kontinuerligt. Flera instruktörer är av Rikspolisstyrelsen godkända självskyddsinstruktörer.

Stockholm Krav Maga Center är medlem i Krav Maga Sverige och Riksidrottsförbundet.

Information till blivande nybörjare

Träningen på centret är KMS Krav Maga, sk. modern Krav Maga och är det enda centret i Stockholm som lär ut modern Krav Maga. Normalt tränar vi två-tre gånger i veckan beroende på grupp. Träningen är uppdelad i självförsvar och närkamp. För Polisgruppen ingår även laga befogenhetsvåld. Självförsvar är det omedelbara svaret på ett hot eller ett angrepp. Om gärningsmannen fortsätter angripa, då övergår självförsvaret i närkamp. Utöver detta är träningen väldigt fysisk med successivt ökande konditionskrav.

Ett typiskt träningspass i självförsvar börjar med uppvärmning och töjning under c:a 15 min, följt av teknikträning 45 min, varpå det hela avslutas med stress- eller aggressivitetsövning, sparring, fys eller fightövningar. Sparring avser att vänja sig vid fysiskt och mentalt våld, lära sig röra på kroppen, experimentera, samt att i hög fart använda sig av utlärda tekniker och principer. Sparringen består av 25-75% av fullkontakt – vanligtvis med olika former av skydd, t.ex. huvudskydd, utöver obligatorisk suspensoar och tandskydd.
Utöver detta ges även närkampsträning. Närkampsträningen innehåller även scenariobaserad träning med realistiska övningar med yttersta mål att nedkämpa hotet så snabbt som möjligt och med alla till buds stående medel. P.g.a. den större skaderisken begränsas kontaktgraden till intervallet 75-100% av fullkontakt med adekvat skyddsutrustning.

Närkampsträningen består ofta av olika typer av scenarion med tillhörande taktik och konflikthantering; liggande, stående, i trappa, i mörker, med och mot flera gärningsmän, i trånga utrymmen, med oskyldiga åskådare, i folkmassa, med och mot tillhyggen, utomhus i kombination med ovanstående etc. I träningen ligger även olika typer av stressmoment.

Laga befogenhetsträningen och nödvärnsträningen för Polisgruppen inkorporerar dessutom bruk av egna vapen, eskalering till egna vapen, agera i grupp, distraktioner och ingångar för kontroll och nedläggning (gripandeteknik), vapenretention m.m.

Teknikträningen är oerhört varierande, och kan bestå av allt ifrån ”nötande” av vissa sorters sparkar och slag, eller försvar mot vapen till sittande och liggande försvar mot attack från flera personer både fram- och bakifrån på samma gång.

All träning omfattar självfallet också det absolut viktigaste delarna: mental förberedelse, taktiskt tänkande och aggressivitetsträning i olika former och grader. Mentala förberedelsen utgörs av både teori och övningar, där teorin omfattar bl.a. kroppens reaktion under stress, taktik, självförsvar före och efter angreppsfasen.

Allvarliga skador är mycket ovanliga, och just därför är det bra med åtminstone viss utrustning, såsom suspensoar och tandskydd. Trots detta inträffar ibland missöden och därför är alla elever olycksfallsförsäkrade under träningen.

Mer information om träningen på Stockholm Krav Maga Center

Hur fungerar träningen?
Vad kommer jag lära mig som nybörjarelev?

Svaren hittar du i denna korta informationsfilm om träningen här på Stockholm Krav Maga Center.