Klubben har instruktörer certifierade inom samtliga grenar av den moderna Krav Magan; civil, militär, polisiär och 3:e-partsskydd. Vid ordinarie träning lärs endast den civila Krav Magan ut, då detta är grunden för alla inriktningar, samt det är vad gemene man behöver. För rutinerade elever lärs även utvalda delar av de andra inriktningarna ut.