Information till blivande nybörjare

Schema för höstterminen

HT-21
Tisdag
Torsdag
Söndag
Nybörjare 1
17.30 – 18.45
17.30 – 18.45
Nybörjare 2
20.15 – 21.30
20.15 – 21.30
Fortsättare
18.50 – 20.10
18.50 – 20.10
Medium
18.50 – 20.10
18.50 – 20.10
Barn 8-12 år
16.00 – 17.00

HT-21: 24/8 – 20/12

Barnterminen: 5/9 – 19/12

Träningsfria dagar: endast helgdagar

Träningsfria dagar Barngruppen: 31/10, 7/11 (höstlov)

Schema för vårterminen

VT-22
Tisdag
Torsdag
Söndag
Nybörjare 1
17.30 – 18.45
17.30 – 18.45
Nybörjare 2
20.15 – 21.30
20.15 – 21.30
Fortsättare
18.50 – 20.10
18.50 – 20.10
Medium
18.50 – 20.10
18.50 – 20.10
Barn 8-12 år
TBD

VT-22: 25/1 – 30/5

Barnterminen: TDB

Träningsfria dagar: endast helgdagar