Seminarium – Försvar mot kniv

Uppdatering 2020-03-27: Seminariet ställs in p.g.a. pågående allmänspridning av Wuhanviruset. Anmälningsavgiften returneras. Vänligen maila kontouppgifter till info@krav-maga.nu. Seminariet kommer att planeras in så snart träningen återgår till det normala.

2020-04-04. Heldagsseminarium med fokus på försvar mot knivbeväpnade övergrepp. Seminariet är öppet för alla intresserade oavsett klubbtillhörighet eller förkunskaper.

Fokus ligger på förvar mot knivattacker och knivhot på olika distanser. Deltagarna kommer att delas upp i grupper efter förkunskaper och lämpar sig därför väl både för nybörjare och rutinerade utövare av modern Krav Maga.

Seminariets 6 timmars träning omfattar:

  • Försvar mot knivattacker stående och sittande
  • Försvar mot knivhot stående, sittande och liggande
  • Taktik
  • Mental förberedelse
  • Stress- och scenarieövningar

Tid: 09.30 – 17.00 med avbrott för lunch

Pris: 800 kr

Antal platser är begränsat till 25. Anmälning görs därför genom betalning av seminarieavgiften på plats på klubben eller till klubbens PG 27 44 31 – 6 i god tid innan. Ange namn, samt att betalning avser ”Knivseminarium”.

Utrustning

  • Suspensoar eller grenskydd, samt tandskydd
  • Valfria träningskläder och gymnastikskor för inomhusbruk
  • Grepphandskar 10 oz rekommenderas
  • För personer i ordningshållande yrkesverksamhet går det utmärkt att ta med egen personlig utrustning