Terminsstart HT 2023

Terminen kör igång igen 2023-08-22.

Mediumgruppen kommer att köra samtidigt, och i vissa fall gemensamt, med Fortsättargruppen. K2 är nödvändig för träning i Mediumgruppen.

Kompetensnivå 1 (K1) är nödvändig för träning i Fortsättargruppen.

Samma träningstider gäller som under senaste terminerna.

Precis som tidigare kan tränande välja att träna i lägre grupp än den som är berättigad. Det är alltså fullt acceptabelt att köra om samma grupp som föregående termin utan att genomföra Kompetenstest eller ”kliva ner ett snäpp”. För de flesta tränande är det dessutom bra att köra om gruppen och inte ha för bråttom upp i grupperna.

För tidigare tränande oavsett grupp krävs ingen föranmälning, utan det är det bara att komma in och köra. Terminsbetalning för tidigare tränande kan med fördel göras till klubbens Plusgirokonto 27 44 31 – 6. Som tidigare går kontant betalning och Swish utmärkt.

För helt nya medlemmar sker Nybörjarregistreringen 2023-08-17. Se Information till blivande nybörjare för mer info.