Terrordådsföreläsning i oktober

2017-10-11. Föreläsning kring åtgärder vid terrordåd. Föreläsningen omfattar bakgrund, dynamik och åtgärder vid terrordåd och aktiv skytt-dåd och är öppet för klubbens befintliga och tidigare medlemmar.

Föreläsare utgörs av personal från Försvarsmakten och Utrikesdepartementet.

 

Tid: 18.00 – 20.00
Pris: 250 kr

Utrustningskrav: Inga
Anmälan görs genom inbetalning till klubbens plusgiro 27 44 31 – 6 eller på plats i träningslokalen. Ange namn och emailadress.