After Fight

2019-04-12. Gemensam utgång för umgänge och möjlighet till inmundigande av mat och dryck, för alla intresserade med start c:a kl. 17.15.

Grappa, St Eriksgatan 86. Ingen föranmälning krävs, utan det är bara att traska dit. Nya som gamla elever med sämre hälfter välkomna.

Väl mött!