Information om klubbens ordinarie gruppträning

Utomhusträning och fest

Stockholm, 2003-12-19. Utomhusträning fredagen 17.30 – 18.45 utanför träningslokalen med efterföljande mat och dryck. Klädsel är som brukligt oömma utomhuskläder med utomhusskor och träningsskydd. Medtag oöm väska eller ryggsäck.

Läs mer

Ändrat schema under november

Träningarna söndag 2003-11-16, fredag 2003-11-21 och söndag 2003-11-23 är inställda pga seminarium i lokalen och instruktörsträning i Göteborg.
Som kompensation kommer de drabbade grupperna att få 2,5 timmars gemensam träning lördagen 2003-11-29 16.00 – 18.30. De drabbade grupperna är mao. Nybörjargrupp 1, Nybörjargrupp 2 och Mediumgruppen.

Notera att träningen söndagen 2003-11-02 är inställd i enlighet med tidigare schema.

Ändrat schema för HT-03

Schemat för HT-03 har ändrats. Ändringarna omfattar ändrade tider för Fortsättar- och Mediumgrupperna, gemensamma sparringen med Stockholm Kickboxning, samt tillfälle för instruktörslös, egen träning har tillkommit. Se Schema för mer information.

Schema för sommar och höst

Schemat för sommaren 2003 och höstterminen 2003 är slutligen bestämt. Tider, dagar och upplägg har till viss del förändrats. Bla har ett pass gemensam sparring med Stockholm Kickboxning tillkommit, samt närvaroplikt i Mediumgruppen. Mediumelever som under vårterminen haft lägre än 50% närvaro får nöja sig med träning i Fortsättargruppen, tills kunskaper och närvaro förbättras.

Tillfälle för förhandsregistrering för alla blivande nybörjare är torsdagen 14/8 18.15-19.00.

Ändrat schema under maj

Av olika orsaker tvingas vi justera träningstiderna sista veckan i maj.

Söndagen 2003-05-25 är gradering, vilket innebär att normal Fortsättar- och Mediumträning ställs in.

Måndagen 2003-05-26 är träning för alla grupper.

Tisdagen 2003-05-27 är gradering, vilket innebär att normal Fortsättar- och Nybörjarträning ställs in.

Torsdagen 2003-05-29 är inställd p.g.a. helgdag.

Utomhusträning 2003-04-22

Tisdagen 22/4 kommer Fortsättar- och Mediumpasset att hållas utomhus, varför träningskläder för utomhusbruk skall medtagas. OBS! Detta gäller endast Fortsättar- och Mediumgrupperna.

Ändrat schema

Då vi efter förhandling med lokalägarna tvingats minska antal pass per vecka kommer vi att endast ha en stor Fortsättargrupp. För att kompensera Fortsättarna kommer vi istället att ha tre pass per vecka. Omstruktureringen påverkar även Mediumgruppen.

Erbjudande till SKMC:s elever

Stockholm Kickboxning erbjuder SKMC:s elever rabatt på träningsavgiften. Stockholm Kickboxning håller till i samma lokaler som vi på Blekholmsgatan 14. Vi rekommenderar alla elever att parallellträna kickboxning, då kickboxning har nästan identiskt rörelse-, slag- och sparkmönster.

Terminspriset är 1.000 kr och SKMC:s elever slipper medlemsavgiften om 200 kr/år. Schema finns på deras hemsida.

Klubbfest och utomhusträning

Stockholm, 2002-12-13. Utomhusträning fredagen 18.00-19.10 med efterföljande krogbesök. Oömma utomhuskläder med utomhusskor. Tag med oöm väska eller ryggsäck. Träningen är kostnadsfri och öppen för aktiva elever på alla Krav Maga-klubbar. Bord är bokat från 20.30 på WKB Marieberg på Gjörwellsgatan 22. Maten är asiatisk buffé till det facila priset om 105 kr inkl. ett glas öl eller vin. SKMC står för 2:a och 12:e glaset öl eller vin.

Nya utrustningskrav inför HT-02

Vi har anammat ändrade regler avseende obligatorisk och rekommenderad utrustning för Fortsättar- och Mediumgrupperna. För mer information, se utrustningstabellen under Om Centret ovan.