Terminsavslutningsfest

Avslutningsfest 2019-12-20 på Hard Rock Café på Sveavägen 75 med inmundigande av mat och dryck. Bord är bokade på fredagen från 19.00. Tillställningen är öppen för alla nuvarande och tidigare tränande med sina respektive. Klubben bjuder på första glaset öl, vin eller cider.

Beställning av mat om sådan önskas, samt betalning för maten, måste göras i samband med anmälning. Anmälning görs genom inbetalning av priset för menyvalet till klubbens Plusgiro 27 44 31 – 6 eller på plats i träningslokalen senast 2019-12-17.

Självfallet går det utmärkt att deltaga på festen utan att beställa mat, i vilket fall föranmälning inte krävs.

Då vi troligen kommer att vara många har restaurangen begränsat hur många rätter vi kan välja mellan. Vi har därför enväldigt beslutat om följande fyra alternativ:

Meny 1 – HICKORY BBQ BACON CHEESEBURGER 199:-
Basted with hickory barbecue sauce and topped with caramelized onions, cheddar cheese, smoked bacon, crisp lettuce and vine-ripened tomato.

Meny 4 – CHICKEN CAESAR SALAD 188:-
Freshly chopped romaine lettuce tossed in our homemade Caesar dressing, topped with grilled chicken breast, garlic croutons and shaved Parmesan cheese.

Meny 6 – The Texan 199:-
Hickory-smoked pulled pork with chipotle barbecue sauce, cheddar and Monterey Jack cheeses, crispy fried jalapenos and onion , piled high on toast brioche, served with a side of cowboy beans.

Meny 8 – QUINOA BURGER (VEGETARIAN) 199:-
A house made patty of quinoa, red onion, portabellas, eggs, cheddar, pecan, barley, soy sauce, and breadcrumbs, topped with hummus, arugula, tomato and grilled red onion.