After Fight

2020-10-31. Gemensam utgång vid 17-snåret för umgänge och möjlighet till inmundigande av mat och dryck för alla intresserade efter avslutat träningspass.

Grappa, St Eriksgatan 86. Nya som gamla medlemmar välkomna oavsett om man tränat på dagens extrainsatta pass.

Väl mött!