Extra tillfälle för Kompetenstest i augusti

2016-08-21 kl. 13.00-16.30 genomförs Kompetenstester för Kompetensnivå 1 och 2 avsett för de som missade tillfället i våras.

Kompetensnivå 1 är nödvändigt för avancemang till Fortsättargruppen.

Uppflyttning till Mediumgruppen kräver K2.

Kostnad för Kompetenstesterna är 150 kr, med undantag för Kompetenstest K4 och uppåt som är gratis. Kompetenstest skall ses som ett enormt krävande träningspass med fokus på problemlösning med efterföljande personlig feedback. Anmälning önskas på klubben eller till info@krav-maga.nu senast 5 dagar innan.