2019-01-27 kl. 13.30-17.00 genomförs Kompetenstest 1 riktat till de som missade tillfället i december.

Kompetensnivå 1 är nödvändigt för avancemang till Fortsättargruppen.

Kostnad för Kompetenstestet är 150 kr. Kompetenstest skall ses som ett enormt krävande träningspass med fokus på problemlösning med efterföljande personlig feedback. Anmälning önskas till info@krav-maga.nu 4-7 dagar innan.

Vid för få anmälningar kommer testtillfället att ställas in.