Extraträning för K2-K7:or

2019-05-26. Extraträning 11.00-13.00 för klubbens instruktörer, vilken är öppen även för aktiva K2-K7:or.

Fokus kommer att vara försvar mot flera gärningsmän. Träningen hålls av förbundets utbildningsansvarige.

Kostnadsfritt. Föranmälnings krävs till info@krav-maga.nu.