Kompetenstester i december

Kompetenstest för fastställande av lämplig träningsgrupp inför nästa termin. Testerna skall ses som ett enormt krävande träningspass med fokus på problemlösning med efterföljande personlig feedback. Kompetenstest (K1) är nödvändigt för avancemang till Fortsättargruppen. Uppflyttning till Mediumgruppen kräver K2.

  • Tisdag 2019-12-17 kl. 18.00-21.30/22.00 för Kompetenstest 1 (ex.vis nybörjare)
  • Torsdag 2019-12-19 kl. 18.00-22.00 för Kompetenstest 2 och uppåt.

Kostnad för Kompetenstesterna är 150 kr.

Anmälning önskas på klubben eller till info@krav-maga.nu.