Slutet pistolskytteseminarium

2016-08-28. Endagsseminarium i KMS Krav Maga väpnad och obeväpnad närkamp enkom för förbundets certifierade instruktörer och Stockholm Krav Maga Centers aktiva Mediumelever.

Träningen delas upp i grupper beroende på förkunskaper. Praktiskt pistolskytte och obeväpnad närkamp med grundläggande taktik och stressövningar.

Seminariet omfattar (beroende på förkunskaper):

 • Grundläggande pistolskytte
  – Vapnets funktion
  – Grepp om vapnet
  – Skjutställning och förflyttning
  – Magasinbyte
 • Instinktivt skytte på extremt korta till långa distanser
 • Hantering av felfunktioner och andra eldavbrott
 • Skjutställningar (stående, sittande, liggande)
 • Agera i par
 • Praktiska konsekvenser vid avväpning
 • Vapenretention
 • Eskaleringar
 • Grundläggande taktik
 • Stressövningar
 • Scenarioövningar

Pris: 1000 kr

Tid 09.00 – c:a 17.00

Plats: Stockholms södra närområdet. Plats meddelas vid anmälning. Egen bil rekommenderas. I annat fall bör skjuts ordnas med instruktör eller annan deltagare.

I priset ingår ammunition, målmaterial, lån av vapen och hörselkåpor.

Medtag oömma kläder, bälte, dryck, lunch (grill finns), tandskydd, suspensoar/grenskydd och 10 oz-handskar. Myggspray, keps och solglasögon rekommenderas. Eget vapen går bra.

Antal platser är begränsat till 12, varför anmälning görs till klubbens Plusgiro 27 44 31 – 6. Ring klubben på 070-910 84 45 innan anmälning för att säkerställa att plats finns.