Extra kompetenstest i januari

Extrainsatt Kompetenstest 2 för de K1:or som kört minst en hel termins träning i Fortsättargruppen. Testet genomförs onsdagen 2021-01-27 kl. 18.30 – c:a 22.30. Deltagande på testet kräver av säkerhetsskäl också deltagande på ett rostborttagningspass lördagen 2021-01-23 kl 12.00 – c:a 14.30.

Kostnad för Kompetenstesterna är 150 kr. Betalas i samband med test.

Sedvanliga träningskläder och gruppspecifika skydd krävs. Se till att vara i tid då vi inte tillåter sen ankomst till kompetenstesterna.

Testet är begränsat till 8 deltagare, varför anmälning önskas på klubben eller till info@krav-maga.nu.