Seminarium sportskadehantering

Lördagen 2021-02-06 kl. 10.00 – 13.30 kommer vi anordna repetitionskurs i sportskadehantering primärt riktad till instruktörerna. Medlemmar som uppnått minst Kompetensgrupp 2 är varmt välkomna att deltaga i mån av plats. Maximalt deltagarantal är 8.

Pris 100 – 300 kr beroende på hur mycket förbrukningsmaterial som går åt. Seminariet hålls av instruktör på klubben.

Anmälning görs till info@krav-maga.nu.