Sparringseminarium

2022-07-02. Halvdagsseminarium utomhus med fokus på sparring. Passet är öppet för nuvarande och tidigare medlemmar.

Vi kommer öva:

  • Grundläggande teknik (slag och spark)
  • Taktik (hur man tar sig in för att attackera, hur man kontraattackerar m.m.)
  • Hantering av ryggningsreflexen
  • Sparring


Tid: 12.00 – c:a kl. 15
Pris: 300 kr

Anmälan med betalning sker via swish, plusgiro 27 44 31 – 6 eller kontant nere på klubben. Efter betalning så mailar du love@krav-maga.nu. När betalningen kommit oss tillhanda så får du ett svarsmail att du är anmäld. Anmälan och betalning senast dagen innan seminariet.

Notera att det inte går att byta om på klubben p.g.a. renovering.

Utrustning, obligatorisk

  • Valfria träningskläder för utomhusträning
  • Tandskydd
  • 10 oz grepphandskar

Utrustning, frivillig

  • Skenbensskydd
  • Dricksflaska