Terminsstart HT 2019

Terminen kör igång igen 2019-08-27.

Mediumgruppen kommer att köra samtidigt, och i vissa fall gemensamt, med Fortsättargruppen. K2 är nödvändig för träning i Mediumgruppen.

Kompetensnivå 1 (K1) är nödvändig för träning i Fortsättargruppen.

Samma träningstider gäller som under våren.

Precis som tidigare kan elever välja att träna i lägre grupp än den som är berättigad. Det är alltså fullt acceptabelt att köra om samma grupp som föregående termin utan att genomföra Kompetenstest eller “kliva ner ett snäpp”. För de flesta tränande är det dessutom bra att köra om gruppen och inte ha för bråttom upp i grupperna.

För tidigare elever oavsett grupp krävs ingen föranmälning, utan det är det bara att komma in och köra. Terminsbetalning för gamla elever kan med fördel göras till klubbens Plusgirokonto 27 44 31 – 6.

För helt nya elever sker Nybörjarregistreringen 2019-08-22. Se Information till blivande nybörjare för mer info.