Corona och öppna gruppträningen

Uppdatering 2020-03-26: Träningen fortsätter med uppehållet. Sporadiska onlinepass kommer att arrangeras om intresse finns

Uppdatering 2020-03-13: Träningen ställs in tills vidare

Med anledning av covid-19’s allmänna spridning i Stockholm, dagens fattade beslut att endast testa riskgrupper och därmed tappa kontrollen över smittspridningen, samt lärdomar från Kina och Italien, ställs träningarna in med omedelbar verkan. Riskerna för smittspridning vid vår typ av gruppträning är helt enkelt för höga.

Det är med stor sorg vi tvingats fatta detta beslut och vi kommer att göra vårt bästa för att i möjligaste mån kompensera förlorad träning med extrainsatta träningspass för att bibehålla förväntad lärokurva. Detta är första gången i klubbens 19-åriga historia vi tvingas ställa in pass och beslutet gäller inledningsvis 2 veckor. Därefter kommer nytt beslut att meddelas här.

Beslut om återupptagande av kvällsträningarna och/eller andra åtgärder kommer att publiceras här på hemsidan och på Facebook. Separat mail kommer ej att skickas ut.

2020-03-12

Med anledning av Covid-19’s spridning i Stockholm, Folkhälsomyndighetens rekommendation att undvika folksamlingar, samt lärdomar från Kina och Italien, kommer följande ske på klubben:

1. Träningen kommer att anpassas så att fysisk kontakt mellan deltagarna minskas. Detta kommer att göras genom att träningen huvudsakligen fokuserar på mittsbaserade övningar. Detta med start redan imorgon, torsdag.

2. Deltagare på träningen skall tvätta händerna vid ankomst, alternativt bruka framställd handdesinfektion.

3. Planering pågår för att göra tillfälligt avbrott i träningen tills vidare. Förlorad träning kommer efter avbrottet att i möjligaste mån kompenseras med extrainsatta träningspass för att bibehålla förväntad lärokurva. Ställs kniv- och/eller närkampsseminarierna in kommer anmälningsavgifterna för dessa att återbetalas.

Beslut om avbrott och/eller andra åtgärder kan komma plötsligt, så håll er uppdaterade här på hemsidan och på Facebook.

Vid frågor eller funderingar kring detta vänligen ring oss på 070-910 84 45 eller maila på info@krav-maga.nu.