Hänsynstaganden Corona

Sportlovet närmar sig sitt slut och vi vet att medlemmar varit i ex.vis norra Italien och åkt skidor. I syfte att reducera risk för ev. spridning Corona och visa hänsyn till övriga medlemmar ombeds de som nyligen besökt Italien, Kina, Sydkorea, Iran eller område i annat land där smittan spridits att avhålla sig från träningslokalen under minst 14 dagar från hemkomst under förutsättning att inga symptom uppfattats.

Vid minsta antydan till förkylningssymptom ombeds medlem att ombesörja virustest samt invänta negativt svar innan träning återupptas.

Omfattas du av ovanstående vänligen meddela planerad frånvaro till klubben. Vi kommer då försöka hitta en mitigerande lösning för just dig så du kan återuppta träningen utan att ha tappat för mycket.

Vid frågor eller funderingar kring detta vänligen ring oss på 070-910 84 45 eller maila på info@krav-maga.nu.