Onlinepass 6

Vi återupptar Corona-passen i avvaktan på att vi kan träffas och slå på varandra. Tisdagen 2020-11-03 kl. 18.00 – c:a 19.20 för nuvarande och tidigare medlemmar. Passet kommer att variera mellan torrsimning teknik och fysövningar.

Anslutningslänk finns på Medlemssidorna. Gruppchat aktiveras i systemet c:a 10 minuter innan passtart.

Att tänka på:

  • Deltagande kräver installation av Cisco Webex Meetings
  • Ange namn vid anslutning så att vi känner igen dig. Annars kommer du slängas ut ur systemet av instruktörerna
  • Ha kameran aktiverad om du vill ha direkt feedback på vad du gör
  • Ha mikrofonen avstängd, så vi slipper rundgång. Slå endast på tillfälligt vid frågor
  • Placera dator/tablet så att helst hela du syns
  • Träna i belyst rum så att vi kan se vad du gör och därmed kunna ge feedback