Terminsstart HT 2020

Terminen kör igång igen 2020-08-25.

Mediumgruppen kommer att köra samtidigt, och i vissa fall gemensamt, med Fortsättargruppen. K2 är nödvändig för träning i Mediumgruppen.

Kompetensnivå 1 (K1) är nödvändig för träning i Fortsättargruppen.

Samma träningstider gäller som under våren.

Precis som tidigare kan tränande välja att träna i lägre grupp än den som är berättigad. Det är alltså fullt acceptabelt att köra om samma grupp som föregående termin utan att genomföra Kompetenstest eller “kliva ner ett snäpp”. För de flesta tränande är det dessutom bra att köra om gruppen och inte ha för bråttom upp i grupperna.

För tidigare elever oavsett grupp krävs ingen föranmälning, utan det är det bara att komma in och köra. Terminsbetalning för tidigare tränande kan med fördel göras till klubbens Plusgirokonto 27 44 31 – 6.

För helt nya elever sker Nybörjarregistreringen 2020-08-20. Se Information till blivande nybörjare för mer info.