Covid-19 och nya regler under terminen

Inför terminsstarten införs nya och tillfälliga regler rörande covid-19:

  • Stanna hemma om du är sjuk, inklusive vanlig förkylning.
  • Har du något av följande symptom skall du hålla dig hemma: luftvägsirritation, hosta, snuva, feber eller luft-smakbortfall.
  • Håll dig från träningen i minst 2 veckor om du besökt högriskområde eller i händelse av att någon i din nära bekantskap misstänks vara smittad av covid-19.

  • Desinficera händerna med framställd handdesinfektion när du kommer hit. Passa även på att desinficera händerna under vattenpauserna.
  • Ha alltid på nytvättade träningskläder.
  • Dela inte dricksflaska med träningskamrat.
  • Inga bett eller fingrar i ögonen. Simulera fingrar i ögonen på träningskamratens panna.
  • Om rimligt, byt gärna om och duscha hemma istället för på klubben.

Utöver detta vidtas ytterligare åtgärder från instruktörerna såsom bland annat kompletterande desinficering av toaletterna och utrustning under träningspassen.

Beslut om avbrott eller andra åtgärder kan komma plötsligt i händelse av skärpta rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, så håll er uppdaterade här på hemsidan.