Ändrat schema

Då vi efter förhandling med lokalägarna tvingats minska antal pass per vecka kommer vi att endast ha en stor Fortsättargrupp. För att kompensera Fortsättarna kommer vi istället att ha tre pass per vecka. Omstruktureringen påverkar även Mediumgruppen.

Erbjudande till SKMC:s elever

Stockholm Kickboxning erbjuder SKMC:s elever rabatt på träningsavgiften. Stockholm Kickboxning håller till i samma lokaler som vi på Blekholmsgatan 14. Vi rekommenderar alla elever att parallellträna kickboxning, då kickboxning har nästan identiskt rörelse-, slag- och sparkmönster.

Terminspriset är 1.000 kr och SKMC:s elever slipper medlemsavgiften om 200 kr/år. Schema finns på deras hemsida.

Lyckade graderingar!

Lyckade graderingar 2002-12-10 / 2002-12-12 för totalt 63 hårt kämpande elever under 2,5 och 3 resp. 3,5 timmar.

Lyckat seminarium med Marcus Håkansson

Stockholm, 2002-11-16 – 2002-11-17. Marcus Håkansson är Expert 2 och huvudinstruktör för IKMF – Sverige. Seminariet hölls i samarbete med Columbia Tristar Films med anledning av Jennifer Lopez film ”En kvinnas hämnd”.

Krav Maga i Aftonbladet

Artikel om Krav Maga i Aftonbladet apropå Jennifer Lopez nya film ”En kvinnas hämnd”.

Klubbfest och utomhusträning

Stockholm, 2002-12-13. Utomhusträning fredagen 18.00-19.10 med efterföljande krogbesök. Oömma utomhuskläder med utomhusskor. Tag med oöm väska eller ryggsäck. Träningen är kostnadsfri och öppen för aktiva elever på alla Krav Maga-klubbar. Bord är bokat från 20.30 på WKB Marieberg på Gjörwellsgatan 22. Maten är asiatisk buffé till det facila priset om 105 kr inkl. ett glas öl eller vin. SKMC står för 2:a och 12:e glaset öl eller vin.

Reducerat pris på biofilmen ”En kvinnas hämnd”

IKMF – Sverige i samarbete med Columbia Tristar Films AB erbjuder Dig att måndagar – torsdagar under perioden 2002-11-18 – 2002-12-09 tillsammans med en vän se Jennifer Lopez nya film ”En kvinnas hämnd” till reducerat pris.

Krav Maga officiellt i svenska försvaret

Den första officiella instruktörsutbildningen för närkamp genomfördes 13-31/5 vid Markstridsskolan (MSS) i Kvarn. Kursen är ett första steg att skapa ett enhetligt system för närkamp inom Försvarsmakten. Vid kursen deltog 19 officerare ur MSS, LG, P 18, K 3, S 1, ÖS, Amf 1, Amf 4, FMHS, F 7, samt 4. hkpbat. En officer från Norge deltog också. Instruktörsgruppen bestod av personal från MSS och K 3, samt svenska och internationella Krav Maga-instruktörer.

Nya utrustningskrav inför HT-02

Vi har anammat ändrade regler avseende obligatorisk och rekommenderad utrustning för Fortsättar- och Mediumgrupperna. För mer information, se utrustningstabellen under Om Centret ovan.

Lyckade graderingar!

Lyckade graderingar 2002-05-28 / 2002-05-30 för totalt 19 hårt kämpande elever under 2,5 och 3 resp. 4 timmar.