Lyckade graderingar!

Lyckade graderingar 2003-12-16 / 2003-12-18 för totalt 73 hårt kämpande elever under drygt 2 resp. 3 timmar.

Schema för vårterminen 2004

Schemat för vårterminen 2004 är slutligen bestämt. Tider och dagar har till viss del förändrats. Se Schema och FAQ för mer information om tider respektive gruppsammansättning. Närvarokravet om 50% för träning i Mediumgruppen gäller även denna termin. Vi kommer bla. att ha två Fortsättargrupper och två Nybörjargrupper.

Tillfälle för förhandsregistrering för alla blivande nybörjare är söndagen 18/1 17.00 – 18.30.

Instruktör klarade gradering

Mattias The Gimp klarade, trots skadad arm, graderingen till Graduate 2. Övriga instruktörer på SKMC gratulerar till den nya graden och hoppas att armen läker trots dylika vansinniga påhitt.

Svenskt Krav Maga-förbund skapat

IKMF Sverige skapades 2003-11-22 vid instruktörsmöte i Göteborg. Förbundets syfte är att sprida Krav Maga i Sverige, samt att samordna verksamheterna mellan alla svenska klubbar.
Vid det konstituerande mötet deltog 30 svenska instruktörer, samt Eyal Yanilov (huvudinstruktör för, och ägare av, IKMF).

  • Ordförande: Tommy Blom (Krav Maga Academy Göteborg)
  • Sekreterare: Johan Bertilsson (Krav Maga Malmö)
  • Kassör: Ola Eklund (Krav Maga Gotland)
  • Revisor: Lars Söderström (Stockholm Krav Maga Center)
  • Suppleant: Jens Berglund (Krav Maga Gotland)

Nybörjare kan träna alla pass

Nybörjare kan under resterande hösttermin träna på den andra gruppens pass. Se Schema för tider.

Lyckat seminarium med Marcus Håkansson

Stockholm, 2003-11-15 – 2003-11-16. Marcus Håkansson (Expert 2, Huvudinstruktör för IKMF – Sverige.) höll ett slutet seminarium avsett för befintliga elever, samt poliser, ordningsvakter och militär personal.

Seminariet omfattade Krav Maga:s grunder och principer, grundläggande och avancerade försvar mot beväpnade och obeväpnade angripare, försvar av 3:e part, träning i bil m.m., samt på söndagen huvudsakligen militära och polisiära tekniker och principer.

Utomhusträning och fest

Stockholm, 2003-12-19. Utomhusträning fredagen 17.30 – 18.45 utanför träningslokalen med efterföljande mat och dryck. Klädsel är som brukligt oömma utomhuskläder med utomhusskor och träningsskydd. Medtag oöm väska eller ryggsäck.

Läs mer

Butiken har utökats

Butiken har utökats med munktröjor med flera färgalternativ, samt mössor. Se Butiken för mer information.

Ändrat schema under november

Träningarna söndag 2003-11-16, fredag 2003-11-21 och söndag 2003-11-23 är inställda pga seminarium i lokalen och instruktörsträning i Göteborg.
Som kompensation kommer de drabbade grupperna att få 2,5 timmars gemensam träning lördagen 2003-11-29 16.00 – 18.30. De drabbade grupperna är mao. Nybörjargrupp 1, Nybörjargrupp 2 och Mediumgruppen.

Notera att träningen söndagen 2003-11-02 är inställd i enlighet med tidigare schema.

Gradering HT-03

Graderingar för ograderade tisdagen 2003-12-16 och för graderade torsdagen 2003-12-18.