Nybörjarregistrering våren 2021

Förhandsregistrering för blivande nybörjare torsdagen 21/1 16.00 – 18.00 samt lördagen 23/1 kl 16.30 – 18.30 i våra lokaler på Gästrikegatan 11 ger dig möjlighet att få plats i önskad nybörjargrupp genom att i god tid fylla i personuppgifter i datorn, betala termins- eller årsavgift och erhålla t-shirten.

Kan du inte registrera dig under ovanstående tid kan vi lösa registreringen på annat sätt i mån av plats. Du är självfallet välkommen till träningslokalen under ordinarie träningstid efter terminsstart 26/1 för att ta en av de återstående platserna. Som registrerad Krav Maga-medlem är du olycksfallsförsäkrad under träning, samt transport till och från lokalen.

Möjlighet till provträning finns i mån av plats de första två veckorna efter terminsstarten. Det är då bara att dyka upp med valfria träningskläder och gymnastikskor för inomhusbruk utan svarta sulor. Önskar du provträna innan du bestämmer dig är Förhandsregistreringen inget för dig.

Vi kommer under terminen att som brukligt ha två nybörjargrupper (Grupp 1 och Grupp 2) med identiskt träningsinnehåll. I samband med registrering skall val av grupp göras. Ifall grupperna blir fulla kommer inga hopp bland de två grupperna att tillåtas. Detta kommer dock ändras under terminens gång.

  1. Grupp 1: tisdag, torsdag 17.30 – 18.45
  2. Grupp 2: tisdag, torsdag 20.15 – 21.30

Registrerar du dig i samband med Förhandsregistreringen är du garanterad plats i någon av nybörjargrupperna. Registrering på dator tar c:a 5 minuter per elev, men väntetiden inför registreringen på någon av datorerna brukar vara längre. Ingen träning eller uppvisning kommer att hållas, utan Förhandsregistreringen är en uteslutande administrativ aktivitet, självfallet kombinerad med allmän frågestund.

För att registrera dig krävs att du samtidigt betalar träningsavgiften där t-shirt ingår.

  • Termin normal 2 500 kr
  • Termin studerande/polis/yrkesmilitär 2 200 kr
  • År (inkl. sommarträning) 4 800 kr

För mer information se Nybörjarstart våren 2021.

Uppdatering 2021-01-12

Eftersom vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv, vilka idag inte tillåter vår typ av träning i grupper över 8 samtidigt deltagare, råder det oklarheter kring när terminen kan starta. Risken är alltså stor att terminsstarten planerad till tisdagen 2021-01-26 måste senareläggas och kommer då starta första tisdagen eller torsdagen efter att FHM minskat restriktionerna. I sådant fall kommer terminen förlängas i motsvarande grad i över sommaren. Dessutom kommer vi, precis som i samband med vårens och vinterns nedstängning, erbjuda kostnadsfria extrapass som kompensation.
Huruvida terminsstarten försenas kan vi uttala oss om först dagarna innan planerad start 2021-01-26. Dock kan vi först när FHM meddelar lättade restriktioner ge konkret svar på när terminen faktiskt startar.
Oavhängigt eventuell försening av terminsstarten kommer Nybörjarregistreringen genomföras så vi är redo att köra igång när det ges möjlighet.