Onlinepass 7

Vi återupptar Corona-passen i avvaktan på att vi kan träffas och slå på varandra. Tisdagen 2020-11-10 kl. 18.00 – c:a 19.30 för nuvarande medlemmar. Passet kommer att variera mellan torrsimning teknik och fysövningar.

Anslutningslänk finns på Medlemssidorna. Gruppchat aktiveras i systemet c:a 10 minuter innan passtart.

Läs mer

Träningstips under Corona-uppehållet

Vi rekommenderar att ni fortsätter träningen på egen hand för att inte komma tillbaka helt oförberedda. Passa på att jobba på era svagheter (är kondisen dålig, ut i löpspåret! är armhävningarna tunga, gör fler!).

Utöver Försvarsmaktens träningsapp rekommenderar vi intervallträning.

Tips på intervallträning:

  • Löpning i uppförsbacke. 100% uppför backen, lugn joggning ner. 10 repetitioner
  • Kör följande övningar 100% under 2 minuter vardera: Mountain climbers, Sprawl, Fällkniven, Rygglyft och Benböj med studs. Försök att inte ha mer vila än 3 minuter mellan varje övning
  • Tabata, ett mycket bra intervallträningssystem. Finns på Google Play and App Store

Läs mer

Onlinepass 6

Vi återupptar Corona-passen i avvaktan på att vi kan träffas och slå på varandra. Tisdagen 2020-11-03 kl. 18.00 – c:a 19.20 för nuvarande och tidigare medlemmar. Passet kommer att variera mellan torrsimning teknik och fysövningar.

Anslutningslänk finns på Medlemssidorna. Gruppchat aktiveras i systemet c:a 10 minuter innan passtart.

Läs mer

Corona och öppna gruppträningen oktober 2020

Uppdatering 2020-11-19: FHM har förlängt restriktionerna t.o.m. 2020-12-13, vilket innebär att träningarna på klubben är fortsatt inställda under den perioden.

Med anledning av covid-19’s allmänna spridning i Stockholm och skärpta rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ställs träningarna in fr.o.m 2020-10-30. Vår träning faller inom ramarna för restriktionerna och riskerna för smittspridning vid vår typ av gruppträning är helt enkelt för höga.

Det är med stor sorg vi tvingats fatta detta beslut än en gång och vi kommer att göra vårt bästa för att i möjligaste mån kompensera förlorad träning med extrainsatta träningspass för att bibehålla förväntad lärokurva så snart vi kan återgå till ordinarie träning inomhus eller i värsta fall utomhus. Detta är andra gången i klubbens 19-åriga historia vi tvingas ställa in pass och beslutet gäller inledningsvis t.o.m. 2020-11-19. Därefter kommer nytt beslut att meddelas här.

Beslut om återupptagande av kvällsträningarna och/eller andra åtgärder kommer att publiceras här på hemsidan och på Facebook. Separat mail kommer ej att skickas ut.

Vid frågor eller funderingar kring detta vänligen ring oss på 070-910 84 45 eller maila på info@krav-maga.nu.

Nybörjarregistrering våren 2021

Förhandsregistrering för blivande nybörjare torsdagen 21/1 16.00 – 18.00 samt lördagen 23/1 kl 16.30 – 18.30 i våra lokaler på Gästrikegatan 11 ger dig möjlighet att få plats i önskad nybörjargrupp genom att i god tid fylla i personuppgifter i datorn, betala termins- eller årsavgift och erhålla t-shirten.

Kan du inte registrera dig under ovanstående tid kan vi lösa registreringen på annat sätt i mån av plats. Du är självfallet välkommen till träningslokalen under ordinarie träningstid efter terminsstart 26/1 för att ta en av de återstående platserna. Som registrerad Krav Maga-medlem är du olycksfallsförsäkrad under träning, samt transport till och från lokalen.

Möjlighet till provträning finns i mån av plats de första två veckorna efter terminsstarten. Det är då bara att dyka upp med valfria träningskläder och gymnastikskor för inomhusbruk utan svarta sulor. Önskar du provträna innan du bestämmer dig är Förhandsregistreringen inget för dig.

Läs mer

Julavslutning

Uppdatering 2020-11-17: Då smittspridningen ökar och restriktionerna från Folkhälsomyndighetens beräknas kvarstår och t.o.m. öka, så ställs julmiddagen in.

Avslutningsmiddag 2020-12-18 på JoLo, Västmannagatan 50, med inmundigande av mat och dryck. Bord är bokade på fredagen från 18.00. Middagen är öppen för alla nuvarande och tidigare tränande med sina respektive. Klubben bjuder på första glaset öl, vin eller cider. Möjlighet finns till att spela biljard efter avslutad middag.

Beställning av mat om sådan önskas, samt betalning för maten, måste göras i samband med anmälning. Anmälning görs genom inbetalning av priset för menyvalet till klubbens Plusgiro 27 44 31 – 6 eller på plats i träningslokalen senast 2020-12-11.

Självfallet går det utmärkt att deltaga på middagen och efterföljande aktiviteter utan att beställa mat, i vilket fall föranmälning inte krävs.

Läs mer

Kompetenstester i december

2020-11-25: Ställs in pga terminsavbrottet, då nödvändig träning inte hunnits med under hösten.

Kompetenstest för fastställande av lämplig träningsgrupp inför nästa termin. Testerna skall ses som ett enormt krävande träningspass för innevarande termins medlemmar med fokus på problemlösning med efterföljande personlig feedback. Kompetenstest (K1) är nödvändigt för avancemang till Fortsättargruppen. Uppflyttning till Mediumgruppen kräver K2.

  • Tisdag 2020-12-15 kl. 18.00-21.30/22.00 för Kompetenstest 1 (ex.vis nybörjare)
  • Torsdag 2020-12-17 kl. 18.00-22.00 för Kompetenstest 2 och uppåt.

Läs mer

Intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer

Intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer under september. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Största delen av kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att deltagarna kommer att utsättas för realistiska scenarier inomhus och utomhus med successivt ökande komplexitet och svårighetsgrad. Kursen hålls huvudsakligen av rutinerade kvinnliga instruktörer i modern Krav Maga.

Kursen är uppdelad i två tillfällen: 2021-09-04 och 2021-09-11.

After Fight

2020-10-31. Gemensam utgång vid 17-snåret för umgänge och möjlighet till inmundigande av mat och dryck för alla intresserade efter avslutat träningspass.

Grappa, St Eriksgatan 86. Nya som gamla medlemmar välkomna oavsett om man tränat på dagens extrainsatta pass.

Väl mött!

Extra utvecklingspass i oktober

Här är passet för dig som vill utvecklas snabbt. Lördagen 2020-10-31 kl. 12.00 – 16.30 kommer vi drilla försvar och egna attacker tills dom är tekniskt bra under lugna förhållanden. Därefter kommer ni få applicera teknikerna under stress och trötthet. Under hela passet kommer instruktörerna rätta samtliga förbättringspunkter de ser, stora som små. Så ta med ett anteckningsblock för ni kommer få mycket feedback.

Läs mer