Stockholm Krav Maga Center firar 19 år

Idag är klubbens 19-årsjubileum. Första träningspasset hölls alltså 2001-09-11 av två nycertifierade instruktörer i vår enorma träningsanläggning på Blekholmsgatan 14 vid Centralstationen. Ett trevligt minne från det datumet, även om just första passet satt de flesta av klubbens blivande medlemmar klistrade framför TV:n.

Stockholm Krav Maga Center växte snabbt till Nordens största Krav Maga-klubb både avseende antal certifierade instruktörer och terminsaktiva medlemmar. Träningen har löpande utvecklats för att spegla moderna hotbilder samtidigt som instruktörerna löpande förbättrat pedagogik och förhållningssätt till träningen.

Vi hoppas kunna fortsätta verksamheten i många år framöver med våra härliga medlemmar!

Vi behöver er hjälp!

Uppdatering 2020-09-15: Efter förhandling med hyresvärden om tillfälligt reducerad hyra har klubbens överlevnad säkrats. Stort tack alla för er hjälp!

Kära elever,

Vi behöver er hjälp!

Som ingen av er har missat så har covid-19 slagit hårt ekonomiskt mot ideella föreningar och företag världen över. Vi stängde klubben i mars för bidra till att minska smittspridningen och nu, ett halvår senare, står vi inför inget mindre än en ekonomisk katastrof.

Läs mer

Covid-19 och nya regler under terminen

Inför terminsstarten införs nya och tillfälliga regler rörande covid-19:

  • Stanna hemma om du är sjuk, inklusive vanlig förkylning.
  • Har du något av följande symptom skall du hålla dig hemma: luftvägsirritation, hosta, snuva, feber eller luft-smakbortfall.
  • Håll dig från träningen i minst 2 veckor om du besökt högriskområde enligt Utrikesdepartementets avrådan eller i händelse av att någon i din nära bekantskap misstänks vara smittad av covid-19.

Läs mer

Terminsstart HT 2020

Terminen kör igång igen 2020-08-25.

Mediumgruppen kommer att köra samtidigt, och i vissa fall gemensamt, med Fortsättargruppen. K2 är nödvändig för träning i Mediumgruppen.

Kompetensnivå 1 (K1) är nödvändig för träning i Fortsättargruppen.

Samma träningstider gäller som under våren.

Läs mer

Intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer

Intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer under september. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Största delen av kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att deltagarna kommer att utsättas för realistiska scenarier inomhus och utomhus med successivt ökande komplexitet och svårighetsgrad. Kursen hålls huvudsakligen av rutinerade kvinnliga instruktörer i modern Krav Maga.

Kursen är uppdelad i två tillfällen: 2020-09-19 och 2020-09-26.

Coronapass heldag utomhus

Lördagen 2020-08-01 kör vi heldag utomhus kl. 11.00 – c:a 16.30 utan paus för lunch. Passet kommer att innefatta närkontakt med träningskamraten, så kom nyduschad, med vältvättade händer och rena kläder. Använd handsprit flitigt under passet.

Samling ombytta och klara kl 11.00 i Vasaparken (59°20’19.6″N 18°02’27.1″E). Träningslokalen kommer ej att vara tillgänglig för ombyte före eller efter träningspasset.

Träningen ställs in i händelse av för få anmälda deltagare eller skärpta myndighetsrekommendationer, vilket i så fall kommer att meddelas här.

Notera att passet är öppet även för vårterminen ej aktiva medlemmar.

Läs mer

Extrapass i augusti för vårterminens medlemmar

Under augusti arrangerar vi fyra extrapass utomhus kl. 18.00 – c:a 20.00. Fokus är repetition av vårterminen i syfte att ytterligare kompensera för vårens covid-19-orsakade träningsbortfall, samt ge springande start inför terminsstarten 25/8. Träningen riktar sig till vårterminens medlemmar och är kostnadsfritt.  Passen kommer att delas upp efter vårens grupptillhörighet, varför de gruppberoende träningsskydden krävs.

Datum: 2020-08-04, 2020-08-06, 2020-08-11 och 2020-08-13.

Läs mer

Coronapass heldag utomhus

Lördagen 2020-07-04 kör vi heldag utomhus kl. 11.00 – c:a 16 utan paus för lunch. Passet kommer att innefatta närkontakt med träningskamraten, så kom nyduschad, med vältvättade händer och rena kläder. Använd handsprit flitigt under passet.

Samling ombytta och klara kl 11.00 i Vasaparken (59°20’19.6″N 18°02’27.1″E). Träningslokalen kommer ej att vara tillgänglig för ombyte före eller efter träningspasset.

Träningen ställs in i händelse av kraftigt regn, för få anmälda deltagare eller skärpta myndighetsrekommendationer, vilket i så fall kommer att meddelas här.

Notera att passet är öppet även för denna termin ej aktiva medlemmar.

Läs mer

Coronapass 13 utomhus

Tisdagen 2020-06-30 är det dags igen för den covid-19-improviserade vårterminens sista utomhuspass kl. 18.00 – c:a 19.30. Träningen kommer att involvera lättare kontakt mellan deltagarna. Skyddshandskar finns tillgängliga vid behov. Tag med tandskydd, grepphandskar och suspensoar/grenskydd.

Samling ombytta och klara kl 18.00 i Vasaparken (59°20’19.6″N 18°02’27.1″E). Träningslokalen kommer ej att vara tillgänglig för ombyte före eller efter träningspasset.

Träningen ställs in i händelse av kraftigt regn, för få anmälda deltagare eller skärpta myndighetsrekommendationer, vilket i så fall kommer att meddelas här.

Notera att passet är öppet även för denna termin ej aktiva medlemmar.

Läs mer

Coronapass 12 utomhus

Tisdagen 2020-06-23 är det dags igen för utomhuspass kl. 18.00 – c:a 19.30. Träningen kommer att involvera lättare kontakt mellan deltagarna. Skyddshandskar finns tillgängliga vid behov. Tag med tandskydd och suspensoar/grenskydd.

Samling ombytta och klara kl 18.00 i Vasaparken (59°20’19.6″N 18°02’27.1″E). Träningslokalen kommer ej att vara tillgänglig för ombyte före eller efter träningspasset.

Träningen ställs in i händelse av kraftigt regn, för få anmälda deltagare eller skärpta myndighetsrekommendationer, vilket i så fall kommer att meddelas här.

Notera att passet är öppet även för denna termin ej aktiva medlemmar.

Läs mer