Nybörjarregistrering våren 2020

Förhandsregistrering för blivande nybörjare torsdagen 16/1 någon gång under tiden 18.00 – 20.00 i våra lokaler på Gästrikegatan 11 ger dig möjlighet att få plats i önskad nybörjargrupp genom att i god tid fylla i personuppgifter i datorn, betala termins- eller årsavgift och erhålla t-shirten.

Kan du inte registrera dig under ovanstående tid kan vi lösa registreringen på annat sätt i mån av plats. Du är självfallet välkommen till träningslokalen under ordinarie träningstid efter terminsstart 21/1 för att ta en av de återstående platserna. Som registrerad Krav Maga-elev är du olycksfallsförsäkrad under träning, samt transport till och från lokalen.

Möjlighet till provträning finns i mån av plats de första två veckorna efter terminsstarten. Det är då bara att dyka upp med valfria träningskläder och gymnastikskor för inomhusbruk. Önskar du provträna innan du bestämmer dig är Förhandsregistreringen inget för dig.

Läs mer

God Jul önskar Instruktörerna

God Jul och Gott Nytt År önskar vi er alla! Tiden går fort när man har roligt. 2019 närmar sig sitt slut och vi vill tacka för en strålande insats under året. Vi hoppas att ni får ett riktigt härligt slut på gamla året och en slagfärdig start på det nya.

Årets första snytingar utdelas vid terminsstarten 2020-01-21.

Hur många instruktörer krävs för att byta en glödlampa?

Extrapass + After Fight

2019-11-27. Extra, instruktörslett träningspass för klubbens aktiva och inaktiva elever i samtliga grupper med efter följande After Fight. Träningen hålls 18.00 – 19.30 och kommer att delas upp efter förkunskaper. Föranmälning krävs ej, utan det är bara att dyka upp och köra.

Efter avslutat pass går intresserade vidare till Grappa Matsal och Bar, St Eriksgatan 86, för inmundigande av mat o dryck om så önskas. Det går utmärkt att endast komma på After Fighten.

Terminsavslutningsfest

Avslutningsfest 2019-12-20 på Hard Rock Café på Sveavägen 75 med inmundigande av mat och dryck. Bord är bokade på fredagen från 19.00. Tillställningen är öppen för alla nuvarande och tidigare tränande med sina respektive. Klubben bjuder på första glaset öl, vin eller cider.

Beställning av mat om sådan önskas, samt betalning för maten, måste göras i samband med anmälning. Anmälning görs genom inbetalning av priset för menyvalet till klubbens Plusgiro 27 44 31 – 6 eller på plats i träningslokalen senast 2019-12-17.

Självfallet går det utmärkt att deltaga på festen utan att beställa mat, i vilket fall föranmälning inte krävs.

Läs mer

Extrapass

2019-11-17. Extrainsatt träning kl. 14.00-16.00 för klubbens aktiva och inaktiva elever. Fokus kommer att vara grundläggande attacker, samt försvar mot slag och spark. Deltagarna kommer att delas upp efter förkunskaper.

Kostnadsfritt. Ingen föranmälnings krävs.

Intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer

Intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer under februari. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Detta blir 20:e tjejkursen med nuvarande framgångsrika upplägg! Passa på att köpa kursen som julklapp till dina nära och kära.

Största delen av kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att deltagarna kommer att utsättas för realistiska scenarier inomhus och utomhus med successivt ökande komplexitet och svårighetsgrad. Kursen hålls huvudsakligen av rutinerade kvinnliga instruktörer i modern Krav Maga.

Kursen är uppdelad i två tillfällen: 2020-02-01 och 2020-02-08.

Utomhusträning i december

Vinterns sista träningspass, måndagen 2019-12-16, kommer att hållas utomhus. Tag med valfria kläder och skor för utomhusbruk, samt sedvanliga skydd. Samling ombytta och klara för vidare transport vid skohyllorna kl 18.00. Träningslokalen är öppen som vanligt för ombyte före och efter träningspasset. Träningen hålls utomhus oavsett väder.

Kompetenstester i december

Kompetenstest för fastställande av lämplig träningsgrupp inför nästa termin. Testerna skall ses som ett enormt krävande träningspass med fokus på problemlösning med efterföljande personlig feedback. Kompetenstest (K1) är nödvändigt för avancemang till Fortsättargruppen. Uppflyttning till Mediumgruppen kräver K2.

  • Tisdag 2019-12-17 kl. 18.00-21.30/22.00 för Kompetenstest 1 (ex.vis nybörjare)
  • Torsdag 2019-12-19 kl. 18.00-22.00 för Kompetenstest 2 och uppåt.

Läs mer

Seminarium – Försvar mot flera gärningsmän

2019-10-19. Endagsseminarium med fokus på försvar mot flera gärningsmän. Seminariet är öppet för alla intresserade som tränat minst en halv termin modern Krav Maga. Deltagare kommer att delas upp i grupper beroende på förkunskaper med varierande innehåll och lämpar sig därför väl både för nybörjare och rutinerade utövare av modern Krav Maga.

Läs mer

Stockholm Krav Maga Center firar 18 år

Idag är klubbens 18-årsjubileum. Första träningspasset hölls alltså 2001-09-11 av två nycertifierade instruktörer i vår enorma träningsanläggning på Blekholmsgatan 14. Ett trevligt minne från det datumet, även om just första passet satt de flesta av klubbens blivande medlemmar klistrade framför TV:n.

Stockholm Krav Maga Center växte snabbt till Nordens största Krav Maga-klubb både avseende antal certifierade instruktörer och terminsaktiva medlemmar. Träningen har löpande utvecklats för att spegla moderna hotbilder samtidigt som instruktörerna löpande förbättrat pedagogik och förhållningssätt till träningen.

Vi hoppas kunna fortsätta verksamheten i många år framöver med våra härliga medlemmar!