Extraträning för K2-K7:or

2019-05-26. Extraträning 11.00-13.00 för klubbens instruktörer, vilken är öppen även för aktiva K2-K7:or.

Fokus kommer att vara försvar mot flera gärningsmän. Träningen hålls av förbundets utbildningsansvarige.

Kostnadsfritt. Föranmälnings krävs till info@krav-maga.nu.

 

Extrapass

2019-05-19. Extrainsatt träning kl. 12.00-14.00 för klubbens aktiva och inaktiva elever. Fokus kommer att vara grundläggande attacker, samt försvar mot slag och spark.

Kostnadsfritt. Ingen föranmälnings krävs.

Nybörjarregistrering hösten 2019

Förhandsregistrering för blivande nybörjare torsdagen 22/8 någon gång under tiden 18.00 – 20.00 i våra lokaler på Gästrikegatan 11 ger dig möjlighet att få plats i önskad nybörjargrupp genom att i god tid fylla i personuppgifter i datorn, betala termins- eller årsavgift och erhålla t-shirten.

Kan du inte registrera dig under ovanstående tid kan vi lösa registreringen på annat sätt i mån av plats. Du är självfallet välkommen till träningslokalen under ordinarie träningstid efter terminsstart 27/8 för att ta en av de återstående platserna. Som registrerad Krav Maga-elev är du olycksfallsförsäkrad under träning, samt transport till och från lokalen.

Möjlighet till provträning finns i mån av plats de första två veckorna efter terminsstarten. Det är då bara att dyka upp med valfria träningskläder och gymnastikskor för inomhusbruk. Önskar du provträna innan du bestämmer dig är Förhandsregistreringen inget för dig.

Läs mer

Terminsavslutning

Terminsavslutning i Hagaparken

2019-06-01. Uteslutande social aktivitet bestående av lekar, samt inmundigande av mat och dryck i Hagaparken. Klubben står för grill, ketchup och senap samt begränsade mängder öl och vin. Deltagarna står för egen mat och det glada humöret.

Mötesplats nedanför Koppartälten kl. 15.00. Medtag av bättre hälfter uppmuntras.

Valborgsmässoafton hålls utomhus

Träningen på Valborgsmässoafton 2019-04-30 kommer att ändras. Kvällens samtliga ordinarie pass ersätts av ett gemensamt utomhuspass kl 17.00- c:a 18.30 för samtliga grupper.

Tag med valfria kläder och skor för utomhusbruk, samt sedvanliga skydd. Samling ombytta och klara vid skohyllorna kl 17.00 för vidare förflyttning. Träningslokalen är öppen som vanligt för ombyte före och efter träningspasset. Träningen hålls utomhus oavsett väder.

Intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer

Intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer under september och oktober. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Största delen av kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att deltagarna kommer att utsättas för realistiska scenarier inomhus och utomhus med successivt ökande komplexitet och svårighetsgrad. Kursen hålls huvudsakligen av rutinerade kvinnliga instruktörer i modern Krav Maga.

Kursen är uppdelad i två tillfällen: 2019-09-28 och 2019-10-05.

Utomhusträning i maj

Vårens sista träningspass, 2019-05-27, kommer att hållas utomhus. Tag med valfria kläder och skor för utomhusbruk, samt sedvanliga skydd.

Samling ombytta och klara för vidare transport vid skohyllorna kl 17.58. Träningslokalen är öppen som vanligt för ombyte före och efter träningspasset. Träningen hålls utomhus oavsett väder.

After Fight

After Fight2019-04-12. Gemensam utgång för umgänge och möjlighet till inmundigande av mat och dryck, för alla intresserade med start c:a kl. 17.15.

Grappa, St Eriksgatan 86. Ingen föranmälning krävs, utan det är bara att traska dit. Nya som gamla elever med sämre hälfter välkomna.

Väl mött!

Sommarträningen fastställd

Sommarträning kommer att hållas tisdagar kl. 18.00 – c:a 19.45 under juni och juli med start 2019-06-04. Träningen är öppen för alla elever som tränat modern Krav Maga under minst en termin oavsett klubbtillhörighet. Passlut kan dra ut på tiden, dock ej senare än kl. 20.00. Grepphandskar (10 oz) är nödvändiga.

Läs mer

Intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer

OBS! KURSEN INSTÄLLD.  NYTT TILLFÄLLE FASTSTÄLLT FÖR SEPTEMBER/OKTOBER

Intensivkurs i realistiskt självförsvar för tjejer under april och maj. Kursen omfattar vanligaste formerna av överfallssituationer mot kvinnor, förståelse för våld, teori, tips och taktik kring hantering av våldet, hantera rädsla och lösa situationen.

Största delen av kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att deltagarna kommer att utsättas för realistiska scenarier inomhus och utomhus med successivt ökande komplexitet och svårighetsgrad. Kursen hålls huvudsakligen av rutinerade kvinnliga instruktörer i modern Krav Maga.

Kursen är uppdelad i två tillfällen: 2019-04-27 och 2019-05-04.